สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาฯจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาจำนวน 3 ท่าน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

Roadshow หลักสูตร ณ สปป. ลาว

ผู้บริหารสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคเดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สปป.ลาว

ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

ลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก(คุณทัศนีย์ ดอนเนตร คุณเรวัตร แก้วทองมูล)เก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากทีเดียว