เขียนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมให้ความรู้และปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดเชียงราย

Leave a Comment