สาขาฯ ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย NEC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม บุญนุ่น ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายและความร่วมมือเครือข่ายย่านเมืองเก่าจังหวัดเชียงรายภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) กับการเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ได้เข้าร่วมการหารือและเป็นวิทยากรในการสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC) ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และคณะนักวิจัยการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ด้วยแนวคิด BCG Economy

ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ รายละเอียดข่าวดังต่อไปนี้

คณบดี Liu Jinxin แห่ง Kunming South Asia Southeast Asia International Logistics Research Institute ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างชาติ GMS – China-Laos-Thailand Economic Corridor Logistics Multimodal Transport Channel”
Liu Jinxin นำเสนอแผนปฏิบัติการของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของการขนส่ง ยุทธศาสตร์การขนส่งระเบียงเศรษฐกิจ GMS 2030 โครงสร้างพื้นฐานการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจข้ามพรมแดนความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง และรายละเอียดเกี่ยวกับความท้าทายและปัญหาที่ต้องเผชิญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือของประเทศไทย .
Liu Jinxin เสนอว่าการก่อสร้างระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือของประเทศไทยควรรวมอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย และควรเชื่อมโยงกับการก่อสร้างร่วมกันของแผนริเริ่ม “Belt and Road” และการก่อสร้างทางรถไฟจีน-ลาวเพื่อเชื่อมต่อ ภาคเหนือของประเทศไทย คุนหมิง-โมฮัน-ลาว บ่อเต็น-นาดุย-ห้วยไซ-ไทย สายเชียงของ-เชียงราย-เชียงใหม่เชื่อมเครือข่ายรถไฟขนาดเมตรของไทยและปลดบล็อกช่องทางโลจิสติกส์ต่อเนื่องหลายรูปแบบของระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาวไทย
Liu Jinxin เน้นย้ำว่าเชียงรายควรถูกสร้างขึ้นเป็นเขตสาธิตความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจล้านช้าง-แม่โขง พื้นที่หลักของระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือของประเทศไทย และศูนย์กลางโลจิสติกส์ของระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทย .
Liu Jinxin เชื่อว่าด้วยการพัฒนาการขนส่งทางรถไฟจีน-ลาวและความก้าวหน้าของการก่อสร้างทางรถไฟจีน-ไทย จะมีโอกาสใหม่มากขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้า ความร่วมมือทางอุตสาหกรรม และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและลาว ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างมณฑลยูนนาน จังหวัดและลาวและไทย.

https://www.csjcs.com/app/#/pages/common/detail?id=2818&

https://www.csjcs.com/app/#/pages/common/detail?id=2818

https://www.yangmei.tv/cntuijie/2023/08/10/20148/

Leave a Comment