ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น และคณาจารย์สาขาวิชาฯ ได้ร่วมให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์แนวทางการดำเนินโครงการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ในพื้นที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมการจัดทำโครงการในลำดับต่อไป