ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และประสานความร่วมมือให้กับคุณดิเรกฤทธิ์เพื่อหาเเนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์ การเชื่อมโยงเส้นทางเเรลลี่ไทยลาว ขอบอกเหนื่อยน่าดู ข้อจำกัดเยอะเเต่ภูมิใจที่นักศึกษาตั้งใจและพร้อมไปต่อ จบตามกำหนดและงานมีคุณภาพแน่นอน ตราบเท่าที่คณาจารย์เฝ้าดูแลเดินตามไม่ห่าง จากนี้คงเร่งเครื่องทางฝั่ง สปป.ลาว ก่อน จนกว่าจะเดินกันเองได้ นี่เเหละคือการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก เรียนรู้ สัมมนา ประคองจนกว่าจะเดินเองได้(เราจะไม่ทิ้งและถึงอย่างไรก็ไม่ทิ้ง) ถึงฝั่งเมื่อไหร่ก็ให้เค้านำไปพัฒนาประเทศชาติ พัฒนาคนของเค้าต่อส่วนเรา(หลักสูตร)ก็ต้องสร้างคนอื่นต่อไป…เป็นอย่างนี้จนกลายเป็นวัฎจักรไปจนกว่าจะหมดเเรงและสุดท้าย…นี่เเหละยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค