คณาจารย์สาขาฯร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการ

คณาจารย์ประจำหลักสูตรนำโดย ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น ดร.โกมินทร์ วังอ่อน และ ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในงานประชุมวิชาการ “ทรัพยากรข้ามรัฐ: รัฐ การจัดการและผลกระทบ” ในวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่