ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ดุษฎีบัณฑิตป้ายแดง

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ดุษฎีบัณฑิตป้ายแดงคนใหม่ของสาขาฯ

คุณกิตติเมศร์ กรพัฒนสวัสดิ์

ขอให้นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศและภูมิภาคต่อไป

#เราสร้างนักยุทธศาสตร์ด้วยนักยุทธศาสตร์#ปริญญาเอกราชภัฎเชียงราย#ปริญญาเอก#ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค