ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุฎี ประจำปี 2566”

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุฎี ประจำปี 2566” ประเภท รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับดุษฎีบัณฑิต นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ

#เราสร้างนักยุทธศาสตร์ด้วยนักยุทธศาสตร์#ปริญญาเอกราชภัฎเชียงราย